Förslag till detaljplaner läggs fram / T6 Detaljplan för Östra Tasträsk och N61 Oljevägens och Brobölevägens korsning

T6 Detaljplan för Östra Tasträsk, korrigerat förslaget framlagt

Planeringsområdet är beläget i Söderkulla, öster om Tasträsket cirka 1–1,5 km från Söderkulla centrum. Avsikten med planarbetet är att möjliggöra byggandet av en matargata i enlighet med delgeneralplanen samt byggandet av ett nytt egnahemsområde för cirka 600 invånare. Byggrätten har höjts på en stor del av planeområdet.

Det är möjligt at träffa planläggare Pieta Kupiainen på Söderkulla bibliotek i torsdagen den 7.7 kl 10–12 och 13–16, samt tisdagen den 16.8 kl 10–12 och 13–18. Då kan man komma och diskutera planen i biblioteket, utan tidsbokning.

Samtidigt är det möjligt att träffa planläggare Niina Tiittanen som arbetar med S20 Söderkulla Gård bostadsområde.

N61 Oljevägens och Brobölevägens korsning, förslaget framlagt

Planeringsområdet ligger i Kyrkoby, söder om centrum av Nickby i Sibbo som är den norra och största tätorten i Sibbo. Till ändringsområdet hör den detaljplanerade nordöstra delen av korsningsområdet mellan Oljevägen (lv. 148) och Brobölevägen (lv. 11697). Syftet med detaljplaneändringen är att ändra de gällande detaljplanerna på området så, att de motsvarar vägritningarna för förbättrandet av anslutningen mellan Oljevägen och Brobölevägen.

Framlagande och anmärkningar

Planmaterialet är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 1.7–2.9.2022 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) och i Sibboinfo Söderkulla (Amiralsvägen 2) under Infons öppettider.

Man kan bekanta sig med planmaterialet på kommunens webbplatser www.sibbo.fi/sv/t6 och www.sibbo.fi/sv/n61.

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 2.9.2022, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet av Östra Tasträsk ges av planläggare Pieta Kupiainen, tfn 050 432 8644 och
av Oljevägens och Brobölevägens korsning, planberedare Birgitta Smeds tfn 040 191 4358, och
av båda också detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-post: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Kommunstyrelsen
Sibbo den 30.6.2022

Senast uppdaterad 02.09.2022