Asemakaavojen ehdotukset asetetaan nähtäville / T6 Taasjärven Itäpuoli ja N61 Öljytien ja Brobölentien risteys

T6 Taasjärven itäpuolen korjattu asemakaavaehdotus nähtäville

Suunnittelualue sijaitsee Söderkullassa, Taasjärven itäpuolella, noin 1–1,5 km Söderkullan keskustasta. Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa osayleiskaavan mukaisen kokoojakadun rakentaminen Taasjärven ympäri, sekä uuden pientaloalueen rakentaminen noin 600 asukkaalle.
Korjatussa ehdotuksessa rakennusoikeutta on hieman nostettu suuressa osassa kaava-aluetta.

Kaavoittaja Pieta Kupiainen on tavattavissa Söderkullan kirjastolla torstaina 7.7. klo 10–12 ja 13–16, sekä tiistaina 16.8. klo 10–12 ja 13–18.
Tällöin voi tulla keskustelemaan kaavoittajan kanssa ilman ajanvarausta kirjaston kokoushuoneeseen.

Samaan aikaan kirjastolla on tavattavissa myös S20 Söderkullan kartanon asuinalueen kaavoittaja Niina Tiittanen.

N61 Öljytien ja Brobölentien risteyksen asemakaavaehdotus nähtäville

Kaavamuutosalue sijaitsee Kirkonkylässä, Sipoon suurimman taajaman ja pohjoisen aluekeskuksen, Nikkilän keskustan eteläpuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu Öljytien (mt 148) ja Brobölentien (mt 11697) risteysalueen koillisosaa, joka on asemakaavoitettu.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alueella voimassa olevia asemakaavoja siten, että ne vastaavat Öljytien ja Brobölentien liittymän parantamisesta tehtyä tiesuunnitelmaa.

Nähtävilläolo ja palautteen antaminen
Kaava-aineistot ovat maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja -asetuksen 27 § mukaisesti nähtävillä 1.7.2022–2.9.2022 SipooInfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2), sekä SipooInfo Söderkullassa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina.

Kaavaehdotuksiin voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla www.sipoo.fi/t6 ja www.sipoo.fi/n61.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksista tulee toimittaa kirjallisesti perjantaihin 2.9.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Lisätietoja
T6 Taasjärven itäpuolen asemakaavasta antaa kaavoittaja Pieta Kupiainen puh. 050 432 8644
N61 Öljytien ja Bröbölentien risteyksen kaavasta Birgitta Smeds puh. 040 191 4358,
ja molemmista myös kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kunnanhallitus
Sipoo 30.6.2022

Viimeksi muokattu 02.09.2022