Beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militära övningsverksamhet 6.-11.3.2022, Gardesjägarregemente

 

Offentlig delgivning

Gardesjägarregemente har 15.2.2022 med stöd av 14 § i lagen om försvarsmakten fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 6.-11.3.2022.

Beslutet berör vissa övningsområden i Lovisa, Borgå, Vanda, Sibbo och Tusby.

Beslutet finns att ses vid kommunhuset i ovannämnda ort och i Gardesjägarregementets kommendantsbyrå i Sandhamn, Helsingfors.

Mer information om beslutet, kontakta kapten Jaakko Ohtonen 0299 800.

Beslutet hålls synligt i sju dagar från tillkännagivandet, som anses ha ägt rum från den sjunde dagen efter att detta beslut publicerats på myndighetens webbsida.

Gardesjägarregementet 15.2.2022.

Beslut (pdf)

 

Senast uppdaterad 15.02.2022