Päätös kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 6.-11.3.2022, Kaartin jääkärirykmentti

 

Päätöksen yleistiedoksianto

Kaartin jääkärirykmentti on tehnyt 15.2.2022 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 6.-11.3.2022.

Päätös koskee Loviisan, Porvoon ja Vantaan kaupunkien sekä Sipoon ja Tuusulan kuntien alueella olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. Päätös on nähtävillä edellä mainittujen paikkakuntien kaupungin-/ kunnantaloilla sekä Kaartin jääkärirykmentin komendantin toimistossa Helsingin Santahaminassa.

Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeni Jaakko Ohtonen 0299 800.

Päätöstä pidetään nähtävillä seitsemän päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Kaartin jääkärirykmentissä 15.2.2022.

Päätös (pdf)

 

Viimeksi muokattu 15.02.2022