B18 Detaljplaneändring för EV-området vid Örnviksvägen

Detaljplaneändringen för EV-området vid Örnviksvägen (plan B18) som ingår i kommunens planläggningsprogram inleds. Planeringsområdet är beläget i Västerskog på södra sidan om Nya Borgåvägen (landsväg 170). Målet är att ändra EV-området i detaljplanen till ett kvartersområde för fristående småhus.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 3.5.–17.5.2024 vid kundbetjäningen Info (Norra Skolvägen 2, Nickby) och i Info Söderkulla (Amiralsvägen 2, Söderkulla). Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/b18.

Åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 17.5.2024, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Niina Tiittanen tfn. 040 541 7596, samt tf. planläggningschef Dennis Söderholm, tfn 040 141 7043, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Sektorn för samhälle och miljön
Sibbo 3.5.2024

 

Senast uppdaterad 02.05.2024