B18 Örnvikintien EV-alueen asemakaavamuutos vireille

Kunnan kaavoitusohjelmaan kuuluvan Örnvikintien EV-alueen asemakaavamuutoksen (B18) laatiminen käynnistyy. Suunnittelualue sijaitsee Västerskogissa Sipoonrannan alueella, Uuden Porvoontien (Mt 170) eteläpuolella. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa suojaviheralue osaksi pientalokorttelia.

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 3.5.–17.5.2024 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2), sekä Info Söderkullassa (Amiraalintie 2). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/b18.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 17.5.2024 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Lisätietoja antavat kaavoittaja Niina Tiittanen puh. 040 541 7596 sekä vt. kaavoituspäällikkö Dennis Söderholm puh. 040 141 7043, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Yhdyskunnan ja ympäristön toimiala
Sipoossa 3.5.2024

 

Viimeksi muokattu 02.05.2024