B18 EV-området vid Örnviksvägen

Detaljplaneändring

Planeringsområdet ligger längs Örnviksvägen i Sibbostrand.

Målet är att ändra EV-området i detaljplanen till ett kvartersområde för fristående småhus som en del av nuvarande kvarter nr 41250.

Illustration av planområde

Vad händer nu

Startskedet

Detaljplanen kungörs anhängig 3.5.2024.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 3.5.– 17.5.2024 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) och Info Söderkulla (Amiralsvägen 2) och på kommunens webbplats www.sibbo.fi.
Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 17.5.2024, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Kungörelse 3.5.2024

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Bilaga 1. Illustration av planeringsområdet (pdf)

Kontaktuppgifter

planläggare Niina Tiittanen
tfn. 040 541 7596

planläggningschef Eric Roselius
tfn. 040 153 1037

e-postadresser fornamn.efternamn@sibbo.fi

konsult Ville Wallenius
tfn. 040 530 3399
ville.wallenius@arco.fi