Anslag över beslut – Godkännande av fiskeriekonomisk samkontrollplan för havsområdet utanför Borgå

 

Fiskerimyndigheten vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland har den
18.5.2022 utfärdat följande beslut:

Sökande: Borgå vatten, Neste Abp, Borealis Polymers Ab, INEOS Composites Finland
Ab och BewiSynbra RAW Ab

Ärende: Godkännande av fiskeriekonomisk samkontrollplan för havsområdet utanför
Borgå

Kungörelsen och beslutet har publicerats på Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentralens internet-sidor den 19.5.2022 (www.ntm-centralen.fi → Aktuellt → Kungörelser och anmälningar).

Mottagaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen från publiceringen.
Handlingarna finns tillgängligt under den tid som rättelse kan sökas. Beslutet med anvisning
om rättelseyrkande finns tillgängligt under tiden 19.5–27.6.2022.

Anslag över beslut 20220518_Fiskeriekonomisk samkontrollplan för havsområdet utanför Borgå (Borgå och Sibbo)

I Kouvola, 18.5.2022

NTM-centralen i Egentliga Finland
Kustens fiskeritjänster, Kouvola kontor
Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola
Fiskeribiolog Joonas Ikävalko, tfn 0295 029 170

 

Senast uppdaterad 18.05.2022