Tiedonanto tarkkailuohjelmapäätöksestä – Porvoon edustan merialueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut antaa
18.5.2022 päätöksen ympäristönsuojelulain 62 §, 64 § ja 65 § mukaisesta asiasta.

Hakija: Porvoon Vesi, Neste Oyj, Borealis Polymers Oy, INEOS Composites Finland Oy ja BewiSynbra RAW Oy

Asia: Porvoon edustan merialueen kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

Tarkkailuohjelmapäätös on sen ajan, kun päätökseen voi hakea oikaisua, nähtävänä Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla

(www.ely-keskus.fi > Etusivu > Ajankohtaista >Kuulutukset ja ilmoitukset > Alueellista tietoa, valitse: Varsinais-Suomi).

Tarkkailuohjelmapäätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisukirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään
27.6.2022. Oikaisunhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta
oikaisuvaatimusosoituksesta.

Tiedoksianto päätöksestä_Porvoon edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailu (Porvoo ja Sipoo)

Kouvolassa 18.5.2022

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Rannikon kalatalouspalvelut
Kalastusbiologi Joonas Ikävalko, joonas.ikavalko@ely-keskus.fi, puh. 050 350 8361.

 

Viimeksi muokattu 18.05.2022