Höghus- och radhustomter | Herrgårdsbrinken

Herrgårdsbrinken hörs till populärt och utveckling Nickby Gård område. Friluftsområde ligger när för att jogga, åka skidor eller spela frisbegolf.

Tomten är reserverad!

Radhustomt I Kvarter 1525 tomt 1 I Herrgårdsbrinken 12 |

Kvarter 1525 Tomt 1

A-1 /pv Kvartersområde för bostadshus. Utöver den byggnadsrätt som anvisats i detaljplanen får man bygga separata bostadsanknutna lösöreförråd 6 m2/bostad, samt ekonomibyggnader 4% av byggnadsrätten.

Område: A-1 / pv: 2288 m2 och LPA / pv: 613 m2

Byggnadsrätt: 700 k-m2

Pris: 175 000 €

Årshyra: 10 500 €

Tomtreservation

Tomterna reserveras med en fritt formulerad ansökan som skickas till tomtchefen per e-post. Av ansökan ska framgå vilken tomt man vill reservera, information om företaget och dess nyckeltal, en preliminär plan om projektet som man ämnar förverkliga på tomten i fråga samt information om antalet och storleken av bostäder som byggs.

Förfrågningar och reservationer:

Tomtchef Toni Sepperi
+358 40 191 4359
fornamn.efternamn@sibbo.fi