Byabäckens naturstig

Byabäckens naturstig är en lämpligt lätt led även för små barn, då dess längd av och an är endast 1,4 kilometer. Ifall fötterna orkar, lönar det sig dock att gå den som rundvandring eftersom man då också ser det vackra traditionslandskapet med sina bäckar och ängar. Som rundvandring blir helhetslängden 2,1 kilometer.

  • Ruttens längd: 1,4 km / 2,1 km (rundvandring)
  • Nivå: Lätt
  • Vandringstid: cirka 1 timme
  • Startpunkt: Västervägen 237, Sibbo

Med egen bil, cykel eller Hop-On Hop-Off buss

Det är lätt att ta sig till Byabäckens naturstig med egen bil eller cykel. Sommarveckoslut stannar också Hop-On Hop-Off bussen på Byabäckens parkeringsområde.

Tjänster

Tjänsterna längs Byabäckens naturstig finns vid Ängesböle rastplats. Vattenpunkten finns cirka 100 meter från Ängesböle, i Bergströms torps gårdsmiljö.

  • Grilltak
  • Torrtoaletter
  • Flera eldplatser
  • Övernattningsskjul
  • Rikligt med plats för tältning
  • Brunn med drickbart vatten (Vid gården till Bergströms torp)

 

Byabäckens naturstig förutom genom frodiga skogar, också genom lummiga ängsvidder. Landskapet är kulturhistoriskt värdefullt.