Sibbo å

Sibbo å är en skyddad och vacker paddlingsled mitt i åkerlandskapet. Ån flyter i huvudsak lugnt och i åmynningen finns många fina platser för paddling med SUB-bräde.

Sibbo å är 40 kilometer lång. Övre loppet är en bäckfåra som slingrar sig genom skogsområden, men i huvudsak rinner ån genom sädesfält. Till Sibbo å hör även åtta sidoåar. Sibbo å är ett Naturaområde och den är en av de åar där det finns ett ursprungligt havsöringsbestånd som förökar sig naturligt. Ån rinner ut i den långsmala Sibboviken.

I Sibbo å finns några forsar och forsliknande avsnitt. De största forsarna finns i Hommanäs i Paippis. Andra forsavsnitt finns nedanför dammen i Broböle (läge på kartan).

Kajaker och SUB-bräder kan hyras t.ex. hos Joensuun tila vid Sibbovikens strand. Joensuun tila ordnar även guidade kajakutflykter i Sibbo ådal.

Bilder: Suvi Suovaara