Sipoonjoki

Suojaisa Sipoonjoki tarjoaa kauniin melontareitin keskellä peltomaisemaa. Pääosin rauhallisesti virtaavalla joella ja jokisuistossa on monin paikoin myös mukava sup-lautailla.

Sipoonjoki on kokonaisuudessa 40 kilometriä pitkä. Puromainen yläjuoksu virtaa metsäalueiden keskellä, mutta pääasiassa jokea ympäröivät viljapellot. Sipoonjokeen kuuluu myös kahdeksan sivujokea. Sipoonjoki on Natura-aluetta ja se on yksi joista, jossa on jäljellä luontaisesti lisääntyvä alkuperäinen meritaimenkanta. Joki laskee pitkään ja kapeaan Sipoonlahteen.

Sipoonjoessa on muutamia koskia ja koskimaisia osuuksia. Suurimmat kosket ovat Paippisissa Hommanäsissä. Koskiosuuksia on myös Brobölen padon alapuolella.

Kajakin tai sup-laudan voi vuokrata esimerkiksi Joensuun tilalta Sipoonlahden rannalta. Joensuun tila järjestää myös ohjattuja kajakkiretkiä Sipoonjoen laaksossa.

Kuvat: Suvi Suovaara