Wilma helpdesk

Om du saknar användarkoder till Wilma eller om du har problem med koderna, kontakta wilma.helpdesk@sipoo.fi.

Du hittar instruktioner om hur du använder Wilma-koder och Wilma i länken "Wilma-instruktioner". Om du behöver mer detaljerad information eller vägledning, kontakta skolan eller dagis direkt.

Vid ärenden och frågor som gäller eleven, skolan eller anmälan till skolan kontakta planerare Mikaela Hutukka tfn. +358 401914293

Kontaktuppgifter

E-postadress

wilma.helpdesk@sipoo.fi

Telefon

+358 923531