Verkkoviestintä

Sipoo.fi-verkkopalvelua kehitetään jatkuvasti sekä käyttäjäpalautteiden että analytiikkatietojen perusteella. Uusi sipoo.fi-verkkopalvelu on julkaistu joulukuussa 2020.

Verkkopalvelun päävastuu sekä vastuu yhteisten sivujen sisällöstä ja päivittämisestä on Sipoon kunnan viestintäyksiköllä. Kukin toimiala vastaa oman toimialansa sisällöstä ja päivittämisestä.

Verkkopalvelun tiedot pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Sipoon kunta ei vastaa mahdollisten virheellisten tietojen tai teknisten ongelmatilanteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kustannuksista tai haitoista.

Evästeet

Sipoo.fi-verkkopalvelussa käytetään evästeitä (cookies). Evästeitä käytetään verkkopalvelun kävijämäärien ja muun kävijäliikenteen seuraamiseksi. Eväs­teet on mah­dol­lis­ta ot­taa pois käy­tös­tä. Pois­ta­mi­nen ta­pah­tuu se­lai­men ase­tuk­sis­ta. On hy­vä huomioida, et­tä eväs­teet voi­vat ol­la tar­peel­li­sia joi­den­kin pal­ve­lui­den asian­mu­kai­sel­le toi­mi­mi­sel­le.

Kunta tilastoi Siteimproven analytiikkatyökalun avulla muun muassa vierailijoiden määrää, keskimääräistä palvelussa vietettyä aikaa ja suosituimpia sivuja. Tietoja hyödynnetään verkkopalvelun kehittämisessä. Kunta ei pysty tunnistamaan näistä tiedoista yksittäisiä kävijöitä.

Tietosuoja

Voit tutustua tarkemmin sipoo.fi-verkkopalvelun henkilötietojen käsittelyyn "Tietosuoja"-osiossa.

Saavutettavuus

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikkien ihmisten olisi mahdollisimman helppo käyttää verkkopalvelua riippumatta tilanteesta tai mahdollisista toiminnan rajoitteista.

Saavutettavuus on erityisen tärkeää esimerkiksi vammaisille ihmisille, ikäihmisille tai kognitiivisista ongelmista kärsiville ihmisille, mutta saavutettavasta verkkopalvelusta hyötyvät kaikki käyttäjät. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä.

Saavutettavan verkkopalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kolme osa-aluetta:

  • tekninen toteutus
  • helppokäyttöisyys ja
  • sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys.

Saavutettavuusseloste on luettavissa sipoo.fi-verkkopalvelussa.

Toimi näin

Voit antaa sipoo.fi-verkkopalvelua koskevaa palautetta nimettömästi Sipoon kunnalle valitsemalla sipoo.fi:ssä sivun alareunasta painikkeen ”Haluan antaa palautetta”. Halutessasi, että sinulle vastataan, voit jättää palautteen tai kysymyksen tunnistautuneena Oma asiointi -palvelussa.

Verkkoasiointi