Vinterunderhållet / Storören (Sibbostrands bostadsområde)

Vinterunderhållet av planområdet Storören (Sibbostrands bostadsområde) sköts av T:mi Carl-Gustav Söderling. I frågor som rör vinterunderhållet, kontakta direkt det företag som ansvarar för området.

Kontaktuppgifter

Telefon

+358 400973323