Vinterunderhållet / Söderkulla, Tasträsk och Hansas

Vinterunderhållet av Söderkulla (med undantag av Hassellunden), Tasträsk och Hansas planeområden kontatkuppgifter

Kontaktuppgifter

E-postadress

palaute.hmt@gmail.com

Telefon

Urakointi H.M.T. Oy.

+358 400457657