Vinterunderhållet / Eriksnäs

Vinterunderhållet av planområdet Eriksnäs sköts av Urakointi H.M.T. Oy. I frågor som rör vinterunderhållet, kontakta direkt det företag som ansvarar för området.

Kontaktuppgifter

E-postadress

palaute.hmt@gmail.com

Telefon

+358 400457657