Östra Nylands välfärdsområde, Registratorskontoret

Registraturen tar emot administrativa ärenden, såsom påminnelser, klagomål och begäran om information. Skicka inte känslig information eller personuppgifter per e-post. Instruktioner för att skicka krypterad e-post finns på vår webbplats under krypterad e-post.

.Kontakta din hälsostation till exempel då du bokar eller avbokar tider, förnyar recept, i ärenden gällande utdelning av förbrukningsartiklar, byte av hälsostation och då du sköter 3ärenden för någon annan. Angående utkomststödssansökan, var i kontakt med vuxensocialarbetet.

Betjäningstider

Måndag09:00 - 15:00
Tisdag09:00 - 15:00
Onsdag09:00 - 15:00
Torsdag09:00 - 15:00
Fredag09:00 - 15:00

Kontaktuppgifter

E-postadress

kirjaamo@itauusimaa.fi

Webbsida

Besöksinformation

Mannerheimgatan 20 K, 06100 BorgÅ

3. våningen