Nuorten työpajatoiminta

Jos olet alle 29-vuotias työtön, opiskelusi keskeyttänyt tai ilman opiskelupaikkaa jäänyt nuori, voit osallistua nuorten seinättömään työpajaan. Toiminnassa saat paremmat valmiudet päästä koulutukseen tai työhön, suorittaa koulutus loppuun tai päästä tarvitsemaasi palveluun.

Toiminnan tarkoituksena on parantaa elämänhallintataitoja sekä edistää kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Toiminta on käytännönläheistä ja ottaa huomioon jokaisen yksilölliset tavoitteet sekä osaamisen. Sinulle tehdään valmennussuunnitelma, johon kirjataan henkilökohtaiset tavoitteesi. Tavoitteena voi olla esimerkiksi arjen taitojen opettelu, koulutukseen hakeutuminen, eri ammatteihin ja harrastuksiin tutustuminen tai työnhaku. Työjakso kerryttää myös työkokemusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit päästä mukaan työpajatoimintaan, jos olet alle 29-vuotias.

Tausta ja lainsäädäntö

Nuorten työpajalla saat tavoitteellista, tarpeittesi mukaista valmennusta. Työpajalla pääset kehittämään osaamistasi ja taitojasi käytännön tekemisen avulla.

Valmennuksen ja käytännön tekemisen tavoitteena on

  • tunnistaa ja kasvattaa osaamistasi
  • vahvistaa hyvivointiasi ja työelämävalmiuksiasi
  • tukea sinua kohti koulutusta ja työtä.

Sinulla on oikeus saada työpajassa henkilökohtainen valmennussuunnitelma.

Nuorisolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Verkkoasiointi