Nuorisotilat

Nuorisotilat ovat nuorten omia oleskelupaikkoja, joista löytyy monenlaista tekemistä jokaiselle. Paikalla on aina nuoriso-ohjaajia.

Nuorisotiloissa järjestetään pitkin lukuvuotta erilaisia kerhoja ja askartelupajoja sekä muita lasten ja nuorten toivomia tapahtumia.

Sipoossa on kaksi nuorisotilaa: Nikkilän nuorisotalo Nuorkka ja Söderkullan nuorisotila Pleissi.

Tausta ja lainsäädäntö

Nuoret voivat viettää aikaa ja harrastaa kunnan nuorisotiloissa. Nuorisotiloissa on tarjolla sekä ohjattua että nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

Nuorisolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285