Toimitilojen ylläpito

Sipoon kunnan omistamien rakennusten ylläpidon tarkoituksena on varmistaa kiinteistöjen kunnon, arvon, ominaisuuksien ja olosuhteiden säilyminen hyvällä tasolla. Tällöin rakennusten käyttäjillä on terveet ja turvalliset tilat olla. Korjausten avulla pyrimme myös parantamaan rakennusten toiminnallisuutta ja esteettömyyttä. Hyvään ylläpidon tasoon päästään toteuttamalla sitä säännöllisesti ja ennakoidusti. Lähtökohtana on saada rakennuksille mahdollisimman pitkä ja toimiva elinkaari. Alla on kerrottu tarkemmin ylläpidon osa-alueista.

Kiinteistönhoito

Kunnan omistuksessa olevien rakennusten talotekniikan ja ulkoalueiden päivittäinen hoito sekä huolto. Lisäksi kiinteistönhoito vastaa turvatekniikan (lukitus, kulunvalvonta, kameravalvonta ja rikosilmoitinlaitteet) suunnittelusta ja ylläpidosta.

Siivous

Rakennusten säännölliset ylläpito- ja perussiivoukset, joilla varmistetaan käyttäjille puhdas oleskeluympäristö ja siistit tilat. Osa kunnan rakennusten vuokraajista hoitaa siivouksen itse.

Talotekniikka

Rakennusten taloteknisten järjestelmien (lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät) suunnittelu ja laajemmat korjaukset sekä niihin liittyvät tutkimukset, energiatalouteen liittyvät kehityshankkeet, tekniikan uusiminen ja investointihankkeet.

Korjausrakentaminen ja muutostyöt

Kunnan omien rakennusten akuutit korjaukset, muutostyöt ja rakennushankkeet sekä vuosikorjaukset, vuosikorjaussuunnittelu, sisäremontit ja rakennusten leikkivälineiden tarkastukset.

Asiakaspalvelu

Asiakasrajapinnan tehtäviin kuuluu yksikön hallinnolliset työt, asiakaspalvelu, vuokraus, kunnan sisäilma-asiat ja viranomaisyhteistyö.

Tekninen päivystys

Virka-ajan ulkopuolella akuutit viat hoidetaan teknisen päivystyksen kautta.