Sipoon opiston opiskelijan palvelu

Opiston opetus on pääasiassa tarkoitettu aikuisille, mutta opintoryhmissä ei ole varsinaisia ikärajoja. Ne ovat avoimia kaikille, koulutustausta riippumatta ja jokainen voi ilmoittautua siihen opetusryhmään, jossa haluaa opiskella ja jonka opetusta katsoo pystyvänsä seuraamaan. Opiston opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Huomaa, että monet kursseistamme ovat kaksikielisiä.

Toimi näin

Voit ilmoittautua Sipoon opiston kursseille netti-ilmoittautumisen kautta tai soittamalla Sipoon opiston kansliaan. Lisätietoja löydät Sipoon opiston opinto-oppaasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kurssien minimiosanottajamäärä on 8 henkilöä, kielten kursseilla 6. Kurssin alkaminen edellyttää, että vähintään minimimäärä opiskelijoita ilmoittautuu sitovasti ennen kurssin alkua opistolle. Opistolla on oikeus perua kurssi, jos alkavan kurssin opiskelijamäärä jää alle minimin.

Oppitunnin pituus

Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Yksilöopetusta annetaan pianon- ja kitaransoitossa sekä yksinlaulussa. Oppitunnin pituus näillä kursseilla on 15-30 minuuttia.

Vakuutukset

Kurssiosallistujat eivät ole vakuutettuja opiston puolesta. Myöskään kurssiosallistujien omat työvälineet, keskeneräiset työt tai muut henkilökohtaiset tavarat eivät ole vakuutettuja. Opiskelijan tulee huomioida tämä osallistuessa kansalaisopiston kursseille.

Todistukset

Kurssin päätyttyä osallistumistodistus annetaan ainoastaan pyynnöstä. Todistuksesta peritään 10€.

Lukuvuosi 2019-2020

Syksy 9.9.–1.12.2019, syysloma viikolla 42, 14.–20.10.2019.

Kevät 13.1.–5.4.2020, talviloma viikolla 8, 17.–23.2.2020.

Kesä 6.4.–30.6.2020

Kurssien alkamispäivät ovat merkittynä kurssiohjelmaan. Osa kursseista alkaa jo ennen varsinaista lukukautta tai kestää pidempään.

Yhteistyö

Osa kursseista voidaan hyväksyä korvaavina kursseina lukion opetussuunnitelmassa. Ne voidaan hyväksyä myös päättötodistukseen. Kysy lisää lukion rehtorilta.