Opiskelijan palvelu

Opiston opetus on pääasiassa tarkoitettu aikuisille, mutta opintoryhmissä ei ole varsinaisia ikärajoja. Ne ovat avoimia kaikille, koulutustausta riippumatta ja jokainen voi ilmoittautua siihen opetusryhmään, jossa haluaa opiskella ja jonka opetusta katsoo pystyvänsä seuraamaan. Opiston opetuskielet ovat suomi ja ruotsi. Huomaa, että monet kursseistamme ovat kaksikielisiä.

Toimi näin

Voit ilmoittautua Sipoon opiston kursseille netti-ilmoittautumisen kautta tai soittamalla Sipoon opiston kansliaan. Lisätietoja löydät Sipoon opiston opinto-oppaasta.

Jos ehdot täyttyvät, voit hakea palautusta Sipoon opiston kurssimaksuista Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Sipoon opisto" ja sieltä "Palautuspyyntö Sipoon opiston kurssimaksuista".

Sipoon opisto ei hyvitä alle 10 euron kurssimaksun palautusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kurssien minimiosanottajamäärä on 8 henkilöä, kielten kursseilla 6. Kurssin alkaminen edellyttää, että vähintään minimimäärä opiskelijoita ilmoittautuu sitovasti ennen kurssin alkua opistolle. Opistolla on oikeus perua kurssi, jos alkavan kurssin opiskelijamäärä jää alle minimin.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen