Tillstånd för att förnya avloppsvattensystem

Förnyande av avloppsvattensystemet förutsätter alltid åtgärdstillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten. Avloppsvattensystem för en nybyggnad godkänns i samband med att bygglov beviljas. En plan för anläggning eller effektivisering av ett avloppssystem ska fogas till ansökan om byggnads- eller åtgärdslov.

Miljövården ger i samband med ett bygg- eller åtgärdslov ett utlåtande om planen för avledande av avloppsvatten till byggnadstillsynen.

Fastigheter där avloppsvattenmängderna är mycket små (vattnet bärs in och ut) behandlas från fall till fall. En anmälan ska i varje fall lämnas in även för dessa. I tillståndsärenden ska man vända sig till byggnadstillsynen.