Lupa jätevesijärjestelmän uusimiselle

Jätevesijärjestelmän uusiminen edellyttää aina toimenpidelupaa rakennusvalvontaviranomaiselta. Uuden rakennuksen jätevesijärjestelmä hyväksytään rakennusluvan yhteydessä. Jätevesijärjestelmän rakentamista tai sen toiminnan tehostamista koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen.

Ympäristönsuojelu antaa jätevesisuunnitelmasta lausunnon rakennusvalvonnalle rakennus- tai toimenpidelupaa varten.

Kiinteistöt, joissa syntyvät jätevesimäärät ovat hyvin vähäisiä (vesi kannetaan) käsitellään tapauskohtaisesti, mutta niistäkin jätetään ilmoitus. Lupa-asioissa tulee kääntyä rakennusvalvonnan puoleen.