Samlingslokaler till uthyrning

Lokalerna som ägs av Sibbo kommun hyrs i princip ut till hyresgäster inom kommunen, såsom skolor, daghem, kommunens idrotts- och kulturtjänster och till Sibbo institut. Dessutom hyr kommunen ut skolornas gymnastiksalar till idrottsföreningar. Enheten Lokalitetsförvaltning sköter långtidsuthyrning, inklusive uthyrning av affärslokaler.

Därutöver har kommunen enskilda lokaler som kan hyras för kortare tid, till exempel för möten, fester eller evenemang. Dessa är ungdomsgården Unkan i Nickby, möteslokalen i Sibbo huvudbibliotek samt olika lokaler i Nickby Hjärta. Topeliusalen och Festsalen kan användas för evenemang och kulturverksamhet.

I Söderkulla kan bibliotekets mötesrum och ungdomslokalen Pleissi hyras

Gör så här

  • Du kan göra en bokning med Timmi programmet