Festsalen

Nickby Festsal är belägen i det gamla sjukhusområdet i Nickby. Huset är en utmärkt plats för att ordna fester och evenemang. Festsalsbyggnaden är värdefull både kulturellt och byggnadshistoriskt och den kringliggande miljön skapar en unik helhet.

Helsingfors stad började bygga det psykiatriska sjukhusområdet på 1910-talet. Festsalen ritades av arkitekten Gunnar Taucher och stod färdig 1939 som sjukhusets festsal.

Festsalen kan hyras för olika kultur- och utbildningsevenemang samt för fester och möten.

Festsalens hyrlokaler omfattar en stor festsal samt mötesrum och -utrymmen av olika storlek. I Brandersalen sammanträder Sibbo kommunfullmäktige.

Salen kan anpassas efter olika behov och är utrustad med effektiv ljud- och belysningsteknik. För mer information, vänligen kontakta lokalkoordinatorn.

Du kan boka Festsalen via Timmi-programmet eller genom att ringa lokalkoordinatorn.

Kontaktuppgifter

Telefon

lokalkoordinator Juha Huotari

+358 505222809

Jari Hakkarainen

+358 504318183

Besöksinformation

Gamla vattentornsbacken 1, 04130 Sibbo