Utvecklings- och planläggningscentralen / Kontaktuppgifter

E-postadresser:
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Enheten för strategisk planering

Ledande av utvecklings- och planläggningscentralen, strategisk planering och kommunplanering
Utvecklingsdirektör Pirjo Siren
+358 50 438 3539

Strategisk planering och kommunplanering, långsiktig utvecklingsplanering, bostadspolitik
Översiktsplaneringschef Suvi Kaski
+358 40 191 6082

Utarbetande av markanskaffningsprogram, deltagande i utarbetandet av generalplanen samt näringsenhetens och sysselsättningsenhetens projekt
Tf. utvecklingschef Dan Tallberg +358 50 146 1551

Näringslivs- och sysselsättningsenheten

Ledande av näringsärenden, närings- och turismärenden
Näringschef Elina Duréault
+358 40 191 4465

Närings-och företagsärenden, turismärenden
Företagskoordinator Henna Piilo, vikarie under tjänsteledighet är Anne Peltonen
+358 40 480 8529

Ledande av sysselsättningsärenden, strategisk planering och utveckling av sysselsättningsåtgärder
Sysselsättningschef Lassi Puonti
+358 40 191 4425

Sysselsättningsärendens byrålogistik
Avdelningssekreterare Sofia Lindblom
+358 40 191 4435

 

Planläggningsenheten

Ledande av planläggningsenheten, general- och detaljplanering
Planläggningschef Jarkko Lyytinen
+358 50 409 3957

Detaljplanering Tallmo, Söderkulla
Planläggare Jenny Hölttä
+358 46 921 4938

Detaljplanering Nickby
Planläggningsarkitekt Dennis Söderholm
+358 40 141 7043

Detaljplanering Nickby
Planläggare Jani Ylimäki
+358 40 356 3037

Detaljplanering Söderkulla
Planläggare Pieta Kupiainen
+358 50 432 8644

Detaljplanering Tallmo
Planläggare Antti Kuusiniemi
+358 50 434 5612

Detaljplaneutdrag, ritning av planer
Planeringsassistent Barbro Lindström
+358 40 191 4361

Detaljplanering, sammanställning av planernas indata, webbsidor
Planberedare Birgitta Smeds
+358 40 191 4358

Kollektivtrafik och trafikplanering
Trafikplanerare Eva Lodenius
+358 40 191 4505

Planering av växelverkan, webbsidor
Interaktionsplanerare Virva Korkeamäki
+358 40 191 4357

Mätnings- och fastighetsenheten

Ledande av mätnings- och fastighetsenheten, markpolitik, höghus- och radhustomter, företagstomter, markanvändningsavtal
Tomtchef Anna-Leena Rouhiainen
+358 40 191 4359

Fastighetsbildning och mätning, kartor
Lantmäteriingenjör Teemu Laine
+358 40 144 0363

Egnahemshustomter, fastighetsärenden
Markanvändningsingenjör Maija Lääti
+358 50 536 1408

Adresser, servitutsavtal, kommunens samtycke, vägärenden, placeringstillstånd
Markanvändningsexpert Janne Juslin
+358 40 480 6292

Förvaltning av geografisk information, kartor
GIS-ingenjör Tuija Tzoulas
+358 40 191 4532

Utvecklande av geografisk information
GIS-handläggare Juha-Matti Raitio
+358 46 921 9280

Terrängmätningar
Kartograf Janne Karjalainen
+358 40 191 4447

Mätning- och kartbeställningar: mittauspalvelut@sipoo.fi