Utvecklings- och planläggningscentralen / Kontaktuppgifter

E-postadresser:
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Enheten för strategisk planering

Ledande av utvecklings- och planläggningscentralen, strategisk planering och kommunplanering
Utvecklingsdirektör Pirjo Siren
+358 50 438 3539

Strategisk planering och kommunplanering, långsiktig utvecklingsplanering, bostadspolitik
Översiktsplaneringschef Suvi Kaski
+358 40 191 6082

Näringslivssenheten

Ledande av näringsärenden, närings- och turismärenden
Näringschef Katri Roivainen
+358 40 191 4465

Närings-och företagsärenden, turismärenden
Företagskoordinator Henna Piilo
+358 40 480 8529

Sysselsättningsenheten

Ledande av sysselsättningsärenden, strategisk planering och utveckling av sysselsättningsåtgärder
Sysselsättningschef Lassi Puonti
+358 40 191 4425

Sysselsättningsärendens byrålogistik
Avdelningssekreterare Sofia Lindblom
+358 40 191 4435

Planläggningsenheten

I Sibbo kommun görs tolkning av planer och fastställandet av byggrätt av byggnadstillsynen.

Ledande av planläggningsenheten, general- och detaljplanering
Planläggningschef Jarkko Lyytinen
+358 50 409 3957

Generalplanen för hela kommunen uppdateras, Jani Arponen är koordinator för arbetet.
Generalplanläggare Jani Arponen
+358 40 482 8189

Detaljplanering Tallmo, Söderkulla
Planläggare Jenny Hölttä
+358 46 921 4938

Detaljplanering Nickby
Planläggningsarkitekt Dennis Söderholm
+358 40 141 7043

Detaljplanering Söderkulla
Planläggare Pieta Kupiainen
+358 50 432 8644

Detaljplanering Tallmo, Nickby
Planläggare Antti Kuusiniemi
+358 50 434 5612

Detaljplanering Nickby, Söderkulla
Planläggare Niina Tiittanen
+358 40 541 7596

Kollektivtrafik och trafikplanering
Ansvarig trafikplanerare Kimi Känkänen
+358 40 589 6645

Detaljplaneutdrag, ritning av planer
Planeringsassistent Barbro Lindström
+358 40 191 4361, anträffbar mån-ons

Detaljplanering, sammanställning av planernas indata, webbsidor
Planberedare Birgitta Smeds, tjänsteledigt 12.12.2022-13.02.2023
+358 40 191 4358

Planering av växelverkan, webbsidor
Interaktionsplanerare Virva Korkeamäki
+358 40 191 4357

Mätnings- och fastighetsenheten

Ledande av mätnings- och fastighetsenheten, markpolitik, höghus- och radhustomter, företagstomter, markanvändningsavtal, kommunens samtycke, placeringstillstånd, adresser
Tomtchef Anna-Leena Rouhiainen
+358 40 191 4359

Markanskaffning
Markanvändningsexpert Mika Lehtonen
+358 40 627 3991

Egnahemshustomter, fastighetsärenden, förköpsärenden
Markanvändningsingenjör Maija Lääti
+358 50 536 1408

Förvaltning av geografisk information
GIS-ingenjör Tuija Tzoulas
+358 40 191 4532

Förvaltning av geografiskt informationssystem
GIS-expert Janne Karjalainen
+358 40 191 4447

Mätningar och kartor
Lantmäteriingenjör Teemu Laine
+358 40 156 2085

Terrängmätningar, nya adresser
Markanvändningsexpert Esa Meririnne
+358 40 537 9144, telefontid tors kl. 9-11 och annars kontakt per elpost

Mätning- och kartbeställningar: mittauspalvelut@sipoo.fi