Planläggningsenhetens och mätnings- och fastighetsenhetens kontaktuppgifter

E-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi

Planläggningsenheten

I Sibbo kommun görs tolkning av planer och fastställandet av byggrätt av byggnadstillsynen.

 

Ledande av planläggningsenheten, general- och detaljplanering
Planläggningschef Eric Roselius
+358 40 153 1037

Generalplanering
Generalplanläggare Miika Norppa
+358 40 187 7401

Detaljplanering Nickby
planläggningsarkitekt Dennis Söderholm
+358 40 141 7043

Detaljplanering Tallmo, Nickby
Planläggare Antti Kuusiniemi
+358 50 434 5612

Detaljplanering Nickby, Söderkulla
Planläggare Niina Tiittanen
+358 40 541 7596

Detaljplaner Söderkulla
Planläggare Jaakko Heikkilä
+358 195 4915

Deltagande av detaljplanering
Planplanerare Henna Malinen
+358 40 530 2185

Detaljplaneutdrag, ritning av planer
Planeringsassistent Barbro Lindström
+358 40 191 4361, anträffbar mån-ons

Detaljplanering, sammanställning av planernas indata
Planberedare Birgitta Smeds
+358 40 191 4358

Planering av växelverkan
Interaktionsplanerare Virva Korkeamäki
+358 40 191 4357

Trafikplanerare
Emeliina Kortesniemi
+358 40 168 1291

Mätnings- och fastighetsenheten

Ledande av mätnings- och fastighetsenheten, markpolitik, höghus- och radhustomter, företagstomter
Tomtchef Toni Sepperi
+358 40 191 4359

Markanskaffning, markanvändningsavtal
Markanvändningsexpert Mika Lehtonen
+358 40 627 3991

Försäljning av egnahemshustomter, tomthyrning och allmän rådgivning som gäller fastighetsärenden
Markanvändningsingenjör Maija Lääti
+358 50 536 1408

Förvaltning av geografisk information
GIS-ingenjör Tuija Tzoulas
+358 40 191 4532

Förvaltning av geografiskt informationssystem
GIS-expert Janne Karjalainen
+358 40 191 4447

Kommunens samtycke, placeringstillstånd, adresser
Markanvändningsexpert Harri Kumpulainen
+358 40 615 9771

Mätningar och kartor
Lantmäteriingenjör Teemu Laine
+358 40 156 2085

Terrängmätningar
Kartograf Esa Meririnne
+358 40 537 9144

Kartograf Kim Hirvonen
+358 545 3961

Mätning- och kartbeställningar: mittauspalvelut@sipoo.fi