Sijoituslupa

Kun suunnittelet sijoittavasi yleiselle alueelle johtoja tai muita rakenteita, on rakentamiselle hankittava aina lupa. Yleisiä alueita ovat katu-, katuviher-, aukio- ja puistoalueet. Saatuasi sijoitusluvan on kaivamiselle haettava kaivulupa erikseen.

Toimi näin

Voit täyttää sijoituslupahakemuksen Oma asiointi -palvelussa. Valitse "Rakentaminen" ja sieltä "Kaivu- ja sijoituslupahakemus".

Puhelintiedusteluihin vastaa maankäyttöasiantuntija.

Kenelle ja millä ehdoin

Muista liittää sijoituslupa hakemukseesi kartta, josta käy ilmi sijoitettavien johtojen ja rakenteiden suunnitellut sijoituspaikat. Ilman karttaa hakemusta ei käsitellä.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Sipoon kunnan sijoittamislupia koskevat taksat (kaikki hinnat alv 0%):

Puistomuuntamon sijoittaminen asemakaava-alueelle: 700 € kertakorvaus*
Puistomuuntamon sijoittaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle: 500 € kertakorvaus*
Kaapelin/johdon sijoittaminen asemakaava-alueella: 1 € / kaivantometri, kertakorvaus*
Kaapelin/johdon sijoittaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle: 0,52 € / kaivantometri, kertakorvaus*

*Kertakorvauksen lisäksi kustannuksia tulee kaivuluvasta