Skolmaten och matlistor

Bild: Suvi Suovaara

Elever och studerande är berättigade till en avgiftsfri måltid varje skoldag. Maten erbjuds av kommunen.

I skollunchen ingår:

• Huvudrätt

• Varm sidorätt (potatis, pasta, ris, pärlgryn av korn)

• Bröd: knäckebröd, mjukt fullkornsbröd

• Bredbart pålägg: vegetabiliskt fett

• Sallad eller grönsak/rotsak (rårivet eller i portionsbit), oljebaserad salladsdressing

• Dryck: mjölk, surmjölk eller vatten.

Skolornas matsedlar publiceras för tre veckor åt gången i Sibbos eMeny.

Allergier och andra sjukdomar, etiska val och religionernas särdrag beaktas i måltiderna. Vegetarisk mat serveras som andra alternativ alla dagar i högstadierna samt en gång i veckan på huvudmatsedeln till alla. Man kan också få vegetarisk mat i lågstadiet om familjen har det som livsstil hemma.

Smakråd

Vi har växelvis i våra skolor så kallade smakråd där eleverna får föra fram sina egna önskemål angående maten och provsmaka rätterna när det gäller att välja nya produkter till matsedeln.

Gör så här

Skolornas matsedlar publiceras för tre veckor åt gången i Sibbos eMeny. Du kan öppna menyn från länken "Matsedel".

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Både barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet på deltid och och de som deltar på heltid har rätt till en måltid och mellanmål som föräldrarna betalar för i månadsavgiften för vården. Eleverna i förskolan och i den grundläggande undervisningen har rätt till en gratis skolmåltid som kommunen står för på skoldagarna. Gymnasieelever och studerande inom grundläggande yrkesutbildning har rätt till en måltid åtminstone de dagar då undervisningen ges i skolan.

I måltiderna på förskolan och i skolan beaktas barnens, elevernas och de studerandes allergier och sjukdomar, etiska val och religiösa särdrag.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628