Daghemsmåltider

Bild: Suvi Suovaara

Syftet med daghemsmåltider är att trygga tillräckliga och balanserade måltider för barn samt lära barnen att äta en mångsidig och varierande kost.

Utöver lunchen serverar vi daghemsbarnen även frukost och mellanmål. För barn i skiftesvård serveras även middag och kvällsmål samt eventuella måltider på veckoslutet.

Gör så här

SPECIALKOST INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKENS MÅLTIDER

Specialkost ordnas till matgäster i daghem i Sibbo kommun av hälsoskäl. Barnets specialkost anmäls med blanketten Anmälan om specialkost till både tillredningsköket i Lukkarin koulu och daghemmet. Blanketten ska underskrivas av antingen läkare eller hälsovårdare. Blanketten kan antingen postas eller skannas direkt till tillredningsköket (Lukkarin koulu, Klockarvägen 2, 04130 Sibbo eller erityisruokavaliot.ruokapalvelut (at) sibbo.fi) eller lämnas in till daghemmet som förmedlar den vidare till tillredningsköket. Tillredningsköket informerar personalen i daghemmets kök om nya specialkoster. I allmänhet lättar matallergier med åldern och matbegränsningarna upphävs enligt anvisning av läkare, näringsterapeut eller hälsovårdare. Blanketten förutsätts inte till laktosfattig kost.

Vegetariansk och vegansk kost samt kost av religiösa skäl anmäls med blanketten Anmälan om köttfri/vegetariansk/vegansk kost. Vårdnadshavaren undertecknar den blanketten. Lunchalternativet till en elev med köttfri kost eller fiskallergi är dagens vegetariska lunchalternativ. Råvaror till specialkost anskaffas av avtalsleverantörer via vår upphandlingskanal.

Intyget ska förnyas en gång om året eller när specialkosten ändras, förutom s.k. långvariga/livslånga begränsningar såsom celiaki samt kost utan fisk och nötter. När barnet byter daghem ska småbarnspedagogikens personal meddela det egna daghemmets kök. Blanketten ska alltid fyllas i på nytt om barnet övergår från småbarnspedagogiken till en skola i Sibbo kommun. Vanligtvis lättar matallergier med åldern och matbegränsningarna upphävs enligt anvisning av läkare, hälsovårdare eller näringsterapeut. Det krävs alltid ett meddelande som har underskrivits av hälsovårdaren eller vårdnadshavaren för att upphäva en matbegränsning.

Om en elev med specialkost är frånvarande från daghemmet (sjuk eller på semester) minst fem (5) dagar ska vårdnadshavaren meddela tillredningsköket i Lukkarin koulu om frånvaron för att undvika matsvinn, antingen med textmeddelande tfn 050 346 0880 eller per e-post erityisruokavaliot.ruokapalvelut (at) sibbo.fi. Tillredningsköket kontaktar vårdnadshavaren om specialkostportionen inte har ätits på två veckor

För vem och på vilka villkor

Specialdiet kan fås med intyg av hälsovårdare eller läkare. Intyget som lämnas in till småbarnspedagogiken måste vara underskrivet av rådgivningens hälsovårdare eller läkare.

Matrestriktioner på religiösa grunder kräver inte underskrift av läkare eller hälsovårdare, vårdnadshavarens underskrift är tillräcklig.

Skolmåltiderna är gratis. Småbarnspedagogiska tjänster är avgiftsbelagda.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Daghemsmåltiderna är en del av småbarnspedagogiken och ingår i småbarnspedagogikens klientavgift.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Både barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet på deltid och och de som deltar på heltid har rätt till en måltid och mellanmål som föräldrarna betalar för i månadsavgiften för vården. Eleverna i förskolan och i den grundläggande undervisningen har rätt till en gratis skolmåltid som kommunen står för på skoldagarna. Gymnasieelever och studerande inom grundläggande yrkesutbildning har rätt till en måltid åtminstone de dagar då undervisningen ges i skolan.

I måltiderna på förskolan och i skolan beaktas barnens, elevernas och de studerandes allergier och sjukdomar, etiska val och religiösa särdrag.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628

Länkar