Kontaktuppgifter till utvecklings- och planläggningscentral

Sibbo utvecklingscentral och planläggningscentralen Kontaktuppgifter.

Utvecklings- och planläggningscentral har direkt ansvar för markanvändningsavdelningen och kommunfullmäktige. Centrets uppgifter omfattar att skapa särskilda program, långsiktig planering, turism och ekonomiska frågor, frågor som rör utvecklingen av sysselsättningen i kommunen, kollektivtrafik, planering, markanvändning, markförsäljning, fastighetsbildning och mätning.