Kehitys- ja kaavoituskeskuksen yhteystiedot

Sipoon kunnan kehitys- ja kaavoituskeskuksen yhteystiedot

Kehitys- ja kaavoituskeskus toimii suoraan maankäyttöjaoston ja kunnanhallituksen alaisuudessa. Keskuksen tehtäviin kuuluvat erityisohjelmien luominen, pitkän aikavälin suunnittelu, matkailu- ja elinkeinoasiat, kunnan työllisyyden kehittämiseen liittyvät asiat, joukkoliikenne, kaavoitus-, maankäyttö-, tontinmyynti-, kiinteistönmuodostus- ja mittausasiat.