Talous ja taksat

Tällä sivulla:

Veroprosentit

Sipoon kunnan vuoden 2020 tuloveroprosentti on 19,25 %.

Vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit:

  • yleinen kiinteistöprosentti 1,00 %

  • vakituisen asuinrakennuksen prosentti 0,50 %

  • muiden asuinrakennusten prosentti 1,10 %

  • rakentamattomien rakennuspaikkojen prosentti 6,00 %

Talousarvio ja tilinpäätös

Vuosittain laaditaan talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi ja taloussuunnitelma, joka käsittää talousarviovuoden sekä sitä seuraavat kaksi vuotta. Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2019.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Taksat ja maksut

Olemme koonneet tähän tietoa taksoista ja maksuista, joita Sipoon kunta perii erilaisista palveluista ja toimenpiteistä.

Toimi näin

Oheisten linkkien kautta voit tutustua:

  • talousarvioihin ja tilinpäätöksiin vuodesta 2015 alkaen

  • tarkastuslautakunnan arviointikertomuksiin ja tilintarkastuskertomuksiin vuodesta 2016 alkaen

  • kunnassa perittäviin taksoihin ja maksuihin