Så här reserverar och köper du en egnahemstomt

Nya egnahemshus på herrgårdsbrinken i Sibbo

Sibbo kommun säljer egnahemstomter på detaljplanerade områden i Söderkulla och Nickby. På nya detaljplanområden lottas tomterna ut bland dem som lämnat in en ansökan eller säljs genom en anbudstävling. Ifall det finns lediga tomter, efter detta är de fritt till salu. Tomter som har varit till salu en längre tid är det även möjligt att arrendera.

Gör så här

Lediga tomter reserveras via e-post. Skriv i meddelandet vilken tomt du vill köpa, namn och kontaktuppgifter på köparna samt hurdana andelar tomten fördelas ifall det finns flera köpare. Om ansökningsförfarandet för nya områden informeras skilt.

Reserveringsavgiften för egnahemshustomter är 500€ och skall betalas när försäljningsbeslutet vunnit laga kraft annors förfaller reserveringen. Reserveringstiden framgår från försäljningsbeslutet och är vanligtvis 6 månader. I samband med köpet av tomten debiteras även styckningskostnaderna 990€ av köparen.

För vem och på vilka villkor

Information om hur och med vilka vilkor tomtöverlåtelserna gör kan hittar du i kommuns principer för tomtöverlåtelser. Det lönar sig att bekanta sig med principerna innan reserveringen av tomten.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd