Webbtjänsten ymparisto.fi | Vattentillstånd

Webbtjänsten ymparisto.fi är en gemensam tjänst för statens miljöförvaltning där du hittar information om ärenden som hör till miljöförvaltningens verksamhetsområde samt om förvaltningens uppgifter, verksamhetens mål och aktuella frågor. Ymparisto.fi är en webbplats för företag, kommuner, myndigheter och medborgare. Webbplatsen upprätthålls av miljöministeriet, Finlands miljöcentral SYKE, 13 närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centralen), Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA samt regionförvaltningsverken (RFV).

På ingångssidan finns färska nyheter, meddelanden och information om miljöförvaltningens tjänster. Närmare information om olika ämnen finns i huvudmenyn eller genom sökning. Huvudmenyns ämnesområden är Vatten, Hav, Natur, Klimat och luft, Konsumtion och produktion, Livsmiljön och planläggning, Byggande och Boende.

Utöver dessa innehåller avsnittet Kartor och statistik den statistik som miljöförvaltningen producerar, indikatorer för miljöns tillstånd samt information om miljöförvaltningens datasystem. Avsnittet Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning innehåller information om de tillstånd, anmälningar, registreringar och miljökonsekvensbedömningar som medborgare och företag behöver. I avsnittet Regional miljöinformation finns länkar till den information som varje NTM-central producerar.

I tjänsten finns också separata temasidor. På temasidorna finns information om viktiga projekt, program, uppföljningar, evenemang och nätverk med anknytning till olika miljöteman.