Välfärdsberättelse

Sibbo välfärdsberättelse 2021–2025 innehåller en överblick över kommunbornas välmående och de faktorer som påverkat välmåendet under tidigare år samt en plan att främja kommunbornas välmående under de närmaste åren. Som delfaktorer för välfärden granskas utöver hälsa och funktionsförmåga även levnadsförhållanden, miljö, boendeförhållanden, utkomst, människorelationer, social gemenskap, delaktighet och trygghet. Att direkt mäta hälsa och välfärd är komplicerat och välfärd betyder olika saker för människor i olika livsskeden.

I välfärdsberättelsen granskas välmåendet såväl för hela befolkningens som olika åldersgruppers del.