Välfärd

Målet för kommunens verksamhet är välmående invånare som tar ansvar för sin egen hälsa och känner sig trygga och som anser sig få en högklassig service. Effektivt producerade tjänster som stöder välfärden är likvärdigt och lätt tillgängliga för alla invånare.

Utöver hälsovårds- och socialtjänster ansluter sig kommunbornas välmående till utbildning, dagvård, idrotts-, mat- och kulturtjänster, planläggning, trafikarrangemang samt många andra av kommunens uppgifter.

Bild: Suvi Suovaara

”Invånarna och företagarna i Sibbo är aktiva och initiativrika människor
som mår bra och åstadkommer saker tillsammans.”
Sibbo kommunstrategi

Kommunen och andra aktörer, såsom läroinrättningar, församlingar, organisationer och föreningar samt företag samarbetar för att främja invånarnas välfärd.