Hyvinvointikertomus

Sipoon hyvinvointikertomus 2021-2025 sisältää katsauksen kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin aikaisemmilta vuosilta sekä suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi lähivuosien aikana. Hyvinvoinnin osatekijöinä tarkastellaan terveyden ja toimintakyvyn lisäksi elinolosuhteita, ympäristöä, asumisoloja, toimeentuloa, ihmissuhteita, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja turvallisuutta. Hyvinvoinnin ja terveyden suora mittaaminen on monimutkaista, ja hyvinvointi merkitsee ihmisille erilaisia asioita elämänkaaren eri vaiheissa.

Hyvinvointikertomuksessa hyvinvointia tarkistellaan sekä koko väestön osalta että ikäryhmittäin.