Väg- och nyttjanderätter

På denna webbsida finns mera information om hur du ansöker om enskild vägförrättning och servitutsförrättning. Där finns också information om innehållet i lantmäteriförrättningarna.