Tie- ja käyttöoikeudet

Verkkosivulla on lisätietoja yksityistietoimituksen ja rasitetoimituksen hakemiseen. Sivulla kerrotaan myös maanmittaustoimitusten sisällöstä.