Sibbo musikskola

Vi är en privat musik läroanstalt som grundades år 2017 och erbjuder grundläggande konstutbildning av hög kvalitet enligt en allmän lärokurs. Skolans huvudman är föreningen Sipoon musiikkikoulun Tuki ry. Undervisningen är främst riktad till barn och unga, men vuxna är också välkomna. Antagningen till vår musikskola sker i anmälningsordning, vi har inga inträdesförhör.

Vi vill bygga grund för psykisk utveckling och ge förutsättningar för en musikhobby som håller livet ut. Målsättningar för undervisningen bildas utifrån elevens personliga mål. I studierna betonas glädjen i att ha musik som hobby samt elevens frihet att förverkliga sig själv genom egna erfarenheter och eget arbete. Studierna är målinriktade och framskrider från steg till steg.

Sibbo musikskola samarbetar tätt med Vuosaari musikskola i Nordsjö och har som mål att erbjuda musikundervisning av hög kvalitet i Sibbo.