Regelbok för servicesedeltjänster inom småbarnspedagogiken i Sibbo

Regelboken har utarbetats för att vägleda användningen av servicesedeln för Sibbo kommun, tjänsteleverantören och kunden. Den privata serviceproducenten förbinder sig att följa villkoren som ställs upp i regelboken från den tidpunkt då serviceproducenten godkänns som producent av servicesedelservice för tjänster inom småbarnspedagogik. Regelboken är inte ett avtal.

Kontaktuppgifter

E-postadress

elina.sarin@sipoo.fi

Telefon

Webbsida