Anmälan om eller förändring av produktion av privat småbarnspedagogik

För vem och på vilka villkor

Ett godkännande av inledande eller förändring av verksamhet inom privat småbarnspedagogik förutsätter att verksamheten uppfyller villkoren i lagen om småbarnspedagogik.

Om en näringsidkare är placerad i en stat som hör till något annat Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde och erbjuder sina tjänster tillfälligt i Finland kräver verksamheten samma tillstånd som för en näringsidkare i Finland.

Ett registreringsbeslut från regionsförvaltningsverket är vanligtvis avgiftsbelagt. Det är avgiftsbelagt också då när anmälan inte godkänns. Avgiften fastställs enligt gällande förordning.

Ett registreringsbeslut om avslutad verksamhet är dock avgiftsfritt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning