Nödnumret 112

I Finland används endast ett nödnummer. Ring nödnumret 112 i brådskande nödsituationer där du behöver hjälpande myndigheter på plats (polisen, akutvården, räddningsväsendet, socialarbetet). Nödnumret är avgiftsfritt.

Kontaktuppgifter

Telefon

112