Miljötillstånd på sidan www.ymparisto.fi

Sidan innehåller råd om ansökan om miljötillstånd och också blanketter och ifyllningsanvisningar.