Miiliområdet

Sin nuvarande form fick Miiliområdet år 2021. Samma tak inhyser tre skolor, kultur-, fritids- och rörelsetjänster samt mötesutrymmen. Det nya bildningscentrumet är alltså ett hus fullt av möjligheter. Det erbjuder skolorna de bästa möjligheterna till att erbjuda utbildning av hög kvalitet. Samtidigt öppnas helt nya undervisningsutrymmen upp genom byggnadens förvandlingsmöjligheter.

I byggnaden fungerar finskspråkiga Sipoonlahden yhtenäsikoulu, svenska Söderkulla skola, Leppätie språkbadsskolas södra filial samt skolornas förskoleundervisning.

På Miiliområdet ligger också det tvåspråkiga daghemmet Miili, Miili sandplan, Söderkulla sportplan, Ingman Arenan och Söderkulla kyrka.

Besöksinformation

Söderkulla skolväg 7, 01150 Söderkulla