MBT 2019: Planen för markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen

MBT 2019 är en strategisk plan för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen. Planen beskriver regionens tänkta utveckling 2019-2050.