MAL 2019: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma

MAL 2019 on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen strateginen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua kokonaisuutena pitäisi kehittää vuosina 2019–2050.