Regionalt samarbete

Helsingforsregionens MBT-samarbete (markanvändning, boende och trafik)

De 14 kommunerna i Helsingforsregionen samarbetar i strategiska frågor som gäller markanvändning, boende och trafik. MBT-planen 2019 är en regional plan för markanvändning, boende och trafik, där man beskriver hur regionen ska utvecklas åren 2019–2050.

KUUMA-regionen

Regionen bildas av huvudstadsregionens 10 kranskommuner. KUUMA-kommuner är Hyvinge, Träskända, Kyrkslätt, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis. Regionen arbetar för att påverka linjedragningar som berör frågor som gäller markanvändning, boende och trafik (MBT).

Landskapsplanen

I landskapsplanen planeras områdesanvändningen i landskapet i stora drag. Planen avgör de principiella frågorna i en regionstruktur som omfattar flera kommuner. Landskapsplanens granskningsperiod sträcker sig 20–30 år in i framtiden. Landskapsplanen utarbetas av landskapsförbundet och godkänns av landskapsfullmäktige. Landskapsplanen fastställs av miljöministeriet. Om man i en landskapsplan bara behandlar de ämnesområden som har behov av ny planering handlar det om en etapplandskapsplan. Landskapsplanen styr planläggningen i kommunerna och den övriga planeringen av områdesanvändningen som görs av myndigheterna. De kommunöverskridande riktlinjerna i landskapsplanen preciseras i de generalplaner och detaljplaner som kommunerna utarbetar. Landskapsplanen är inte i kraft i ett område som har en lagakraftvunnen generalplan, men den fungerar som vägledning om generalplanen ändras.

Nylandsplanen 2050

Sibbo kommun hör till Nylands förbund som ansvarar för utarbetandet av landskapsplanen i Nyland. Nylandsplanen omfattar i stort sett hela Nylands landskap och tar tidsmässigt sikte på år 2050. Nylandsplanen består av etapplaner för tre regioner. Planer utarbetas för Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland. Sibbo ingår i Nylandsplanens helhet för Helsingforsregionen.

  • Nylandsplanen 2050 i huvudsak i kraft – Största delen av besvären avslogs

Helsingfors förvaltningsdomstol har i ett avgörande meddelat 24.9.2021 avslagit största delen av de besvär som hade anförts med anledning av helheten Nylandsplanen 2050.

Landskapsplanen för Östersundomområdet

Östersundom är ett av de viktigaste nya tillväxtområdena i metropollandskapet. Etapplandskapsplanen omfattar ett område som sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Sibbo å samt en del av Västersundom i Vanda.

Gör så här

På planläggningens webbsidor finns också information om det regionala samarbetet.